زندگی به دونه و مخلفاتش

الان رفتم موبایلم را چک کردم دیدم آقای سیبیل پیامک داده که بعد کار میاد اینجا. نصفه شبی بگیم کیه؟  پیک سحریمونه. 

نزدیک ۱ ماه نیومده چون بهش گفتم مامانم  اینا اینجان الکی. حالش را نداشتم چون خستم می کنه واسه همین ردش می کردم بره.

حالا نیازه که بیاد دیگه چون برم دیگه بر نمی گردم. گفتم بدون زولبیا و بامیه و گوش فیل نیا گفت ای به چشم حلیم هم میاره برام. هیجان دارم که ببینمش و گوش فیل بخورم. 

 حالا برم آرایشگاه نه واسه آقای سیبیل واسه وقتی که گرفتم برای اپی و ابرو. نیم کیلو وزن کم می کنم می دونم. 

آقا این سریالا چیه هی آخوندک خوب مثلا می سازن که چی. ور بیوفته نسلتون به حق علی.

پاشم برم اصلاحات وقت اندک است تا ۳ صبح.

مشخصات

چند روز به دعا و ثنا و مغفرت مشغول بودیم از اینجا خبر نداشتیم. حالم از این همه تعطیلی بهم خورد. خوب شد شمال نرفتم. موندم خونه زیر سایه خودم. 

اکسمون اخلاق عنش خوب شده. با تعجب. حسابای بانکی‌مون  باید جدا کنیم. آش و شیرینی آورد اینجا عین دو تا مجسمه نشستیم و افطار کردیم. از ننش هم خبری نشد که سریش وار باید اینجا. 

آقای سیبیل هم خوشحاله چون دوست دختر جدید گ. ازاین دوست دخترهای یه شبه یه هفته ای. در حال حاضر از اینها ۵ تا داره ها ولی این جدیده. فکر نکنین عاشق شده نه. فقط هیجان  داره که بره قسمتای فابش را استفاده کنه. صد بار از صبح پیام داد دیونشم. در کل نیم ساعت حرف زدن با هم ولی از زیر ناف بالاتر نیومدن. زنه یه بچه داره قراره بره خونه فامیلشون یه روزصبح و آقای سیبیل بره اونجا و فقط به نیت سیکس. تازه سیبیل شبونه پیش  اون یکی زن سن بالاس  و تا صب می مونه. آخرش هم میگه عاشقتم زوزو و منم اون انگشت بدم را نشونش میدم.

به خدا نمیفهمم آدما را چرا اینقد مهمه آخه. خوب شد زن سیبیل نشدم والا با این تمایلات عجیب غریبش.

رابطه سالم خوبه بابا! اه مرسی.

شام با دوستام باید برم بیرون. ماه مبارک تموم بشه راحت شیم بابا. روزه کمرمون را شکست. قشنگ لباسام گشاد شده برام. تا لحظات ملکوتی افطار چقد مونده؟  


مشخصات

جونم براتون بگه من وبلاگ قدیمی داشتم بستمش اومدم سراغش گفتند زکییی. باید یکی دیگه بسازی. چه بی مروت.

اینجا یا قصه می نویسم واسه شادی روحتون یا چیزای خنده دار. 

من خودمم و خودم. یکی هم هست تو زندگیم که پررنگ  بود ولی حالا آبرنگی شده واسم ولی هنوز هست. گاهی همو می‌بینیم گاهی هم هفته ها زنگ نمی زنیم. اسمش آقای سیبیل. بعضی وقتها هم میاد می مونه پیشم  برای کاری.  

آره دیگه اینجوریاست. 

 ماه رمضون ساعت ۳ کارش تموم میشه و میره خونش. 

حالا نصفه شب که داره میره خونه بهش زنگ می زنم.خدا به دادش برسه مخش را می خورم و خواب از سرش می پره بسکه می خنده از دستم. 

من و آقای سیبیل خیلی وقته با همیم ولی بی همیم. می شد عروسی کنیم گفتیم که چی فردا همش بزنیم تو سرو کله هم.این شد که سوا ماندیم از هم دیگه. 

قصد وصالم نداریم والا. فقط دوستیم. 

راستی زولبیا بامیه چه خبر؟  من که گوش فیل نخوردم چون آقای سیبیل گفته واست میارم اینه که روزه ام را نمی شم تا آقای سیبیل بیاره حالا که خدا می دونهکی پیداش بشه. 

باید هم بیاد چون کارش دارم. 


مشخصات

انقذه کار سرم ریخته بود این چن وقتیه. اکسمون رفت بلاد کفار و منم تنها دارم زندگی می کنم قبلش هم همین بوده. حالا اکسمون عاشقونه بازیش ک. راستیتش منم دلم براش تنگه چون گه بازیاشو نمی بینما. ننشم زنگ نزده شکر خدا  حالا بزنگه دارم براش .زنیکه پول پرست ترسید من برم اونجا غیبش زد اخه اکسمون بشش گفت ضعیفه (منو) بیارم پیشت چون هر چی باشه ناموسمه و نکنه چشم بد به دونبالش باشه و از این زریات که ننش غیبش زد. گفتم بیا کمربند عفت ببند تاج  سرم. خلاصه کنم ننش اوفتاده تو چاه گم و گور شده. حالا اکسمون دنبال ننشه هرجا زنگ می زنه. 

چه خبرا دیگه! هیچی آقای سیبیل یه روز درمیون دوتا دوتا صیغه می کنه و آخر شب میگه عاشق منه. خدا این انگشت وسطی را از ما نگیره خیلی کاربرد داره. حالم از این مذهبیا  و قوانین پایین تنه ای و بند تنبونیشون به هم میخوره. 

اه اه اه کله پدرتون 


مشخصات

اکسمون عن آقا اومد شام خوردو گور به گور وسایلشو ریخت و گورشو گم کردو و رفت. عنق نه حرف زد و نه چیزی فقط خودشو چس کرده بود. هر چی ریخته بود جمع کردم واسه هر یدونش گفتم سگ بشاشه تو گور بابات و ننت که ریدن جای بچه تربیت کردن.

عن آقا اخلاقش عنه عننننننه با صد من عسلم نمی تونی بخوریش.خوشحالم تو زندگیم نیست بی پدر. حیف اون سالا که پای توی گوه گذاشتم.

نه اخلاق داشت و نه قیافه نمی دونم چرا با این گوه عروسی کردم. دلم می خواد عاشق بشم به تلافی همه اون سالای بی عشقی.مشخصات

 من آقای سیبیل را خیلی وخته می‌شناسم. ما عاشق معشوق بودیم و جونمون در می رفت واسه هم تا اینکه فرنوش اومد با سیبیل آشنا شد. سیبیل باهاش تیک و تاک زدو با هم رفیق شدن. منم ازش جدا شدم و شنیدم با فرنوش عروسی کرد و یه توله هم پس انداخت. سوختم و برای انتقام داشتم  می سوختم که دهن فرنوش را سرویس کنم. 

از اونجا دیونه شدم و با آدمهای زیادی بودم....[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشخصات

چه همه وخته ننوشتم. اکسمون حالش خوبه. با من خوبه و از دیار کفر برگشته. اکسمون کلی سرو سوغات اورد واسه ننش. دادمش برد چون گفت بیا تو هرکدوم میخای بردار.گفتم بده دس ننت. ننش رفت یه جا دخیل بسته و منم اومدم خونه اکسمون و تو زندگی ننش. باشد تا حالش راببرد. هفته یه بار هم یکیو میارم زیرمو تمیز  کنه. آبجی اکسمون  هم دمشو گذاش رو کولش و رفت پی کارش. آقا این مارو هر وخت بخاد می شناسه منم زدم تو پک و پوزش. راستی حامله شده و خوابیده خونه مادر شوهرش. گفته  دکتر بهم گفته ت نخور. یادم شوهر چندمشه حالا اینقده ناز می کنه. راستیتش خونواده شوهره نمیدونن این چند بار شوهر کرده. به شوهرهم گفته عقد بودم. زریات مفت. آخ آخ از جارو بگم مهریشو گذاشت  اجرا سروته قوم شوهرو یکی کرده. ششم حال اومدای ول ای ول. ننه اکسمون سکته را زده خدا بخاد. 

این ننه جارو یک عفریته ایه خوشم میاد. اولش آنچنان خ..مالی می کردو جلو ننه اکسمون ادای زن مومنا را در می‌آورد. دختر ایکبیریش را که انداخت روسری انداخت و رقص رقص و آبجو و خوری و شامپاین  خوری. ای خدااااااااااااااااحال کردم اینها را انداختی  تو پاچشون. 

خلایق آنچه لایق

دیگه خبری نیست از این طایفه درب و داغون فاسد.

حالا از اقای سیبیل بگم. عکس یه خانم فرستاده  بود که خدا بخاد میگیرتش. شما هم دعا کنین. به نظر خانم خوبی میاد و شرایطش خوبه. حالا اینو دیده و رفتن شام بیرون بعدش خونه دختر عموش و شوهرشو وزن  سابق برادر شوهرش اونجا  بوده. دیگه ببینین چه خبر بوده. تا صبح توی یه اتاق خوابیدن. حال آدم به هم می‌خوره از این  همه کثافت  کاری. راستی زن سابقش هم پیداش شده. 

بیشتر حالم از این ابراز عشقش به هم می خوره.ععععععققققققق ععععععععقمشخصات

 من آقای سیبیل را خیلی وخته می‌شناسم. ما عاشق معشوق بودیم و جونمون در می رفت واسه هم تا اینکه فرنوش اومد با سیبیل آشنا شد. سیبیل باهاش تیک و تاک زدو با هم رفیق شدن. منم ازش جدا شدم و شنیدم با فرنوش عروسی کرد و یه توله هم پس انداخت. سوختم و برای انتقام داشتم  می سوختم که دهن فرنوش را سرویس کنم. 

از اونجا دیونه شدم و با آدمهای زیادی بودم....[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشخصات

اکسمون گوه بازیش گل کرده و میاد زرزر می کنه واسم. منم حوالت میدم به توالت خودشو و جد و آبائشو  ننشو و باباشو آبجیاشو و داداشیاشو. روزی نیست نگم تف به گورکس و کارش.  با این اخلاق گهش و اون کاراش دفه پیش درخواست 6 داشت. یعنی چقدر آدم باید پرو باشه که زدم تو راه گوزشو و تمرگید سر جاش. یکی نیست بگه ما دیگه زن و شوهر نیستیم حالا ولو روی کاغذ نیومده  باشه. 

یواش یواش چمدون می بندم برم ایشالاه از شر همشون راحت بشم.

 آقای سیبیل هم راستی خواستگار داشت! آره یکی از فامیلاش که گفته از شوهرش جدا میشه زن آقای سبیبل بشه. شوهر  گفته برو با سیبیل رابطه بگیر منم(شوهره) میام. بعد هم یکی دیگه را به آقای سیبیل معرفی کردن و دعوت کردن  خونشون واسه برنامه انگار و گفتن خوشت نمیاد بگیم یکی دیگه بیاد. آقای سیبیل هم فرار کرده هرچند که دلش خواسته بمونه. 

ج... خونه است خونشون این زن و شوهر. 

خواهر این زنه هم خاطر خواه آقای سیبیله! 

خرتوخری خلاصه. 

خوشحالم با هیچ خری رابطه ندارم والا آدم هزار دردو مرض می گیره از این میکروب ویروسا یه مشت آلت تناسلی تو جامعه وول می زنن. 

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل